Pinocchio


Strona melodyczna Strona basowa Wymiary (cm) Waga (kg)
Manuał melodyczny Manuał basowy
   
5 77 40 1 - - - 36 1 - 72 4 - 34 x 19,5 6