B.18 Converter


Strona melodyczna Strona basowa Wymiary (cm) Waga (kg)
Manuał melodyczny Manuał basowy
   
37 4 - 11 3 43 2 3 120 4 5 44 x 21,3 11,2